Blog

BLOCKCHAIN: Η Τεχνολογία των Συνδεδεμένων Blocks που Ήρθε για να Μείνει

H πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες έχουν αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθμό που έχουν καταστεί απολύτως απαραίτητες.

Πολλά από αυτά που κάνουμε σήμερα στην ιδιωτική μας ζωή, στη δημόσια και στην εργασία, δε θα μπορούσαν να είναι εφικτά χωρίς αυτές. Την ανάγκη για mobility κάλυψαν ιδανικά οι τεχνολογίες του διαδικτύου σε συνδυασμό με τα έξυπνα τηλέφωνα και έτσι οι εργασίες ολοκληρώνονται πιο γρήγορα, έξω από τα στενά όρια μιας επιχείρησης ή ενός καταστήματος.

Σήμερα, ελάχιστοι είναι εκείνοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικτυακές εφαρμογές, για όποιον λόγο και αν τις χρησιμοποιούν. Επικοινωνία, εργασία, ψυχαγωγία, εμπόριο, αγορές, εκπαίδευση, εξυπηρέτηση φορολογικών υποχρεώσεων κ.ά. Παράλληλα, η πρόσφατη κρίση υγείας (COVID-19) ενίσχυσε την τάση αυτή και την έκανε μονόδρομο στους περισσότερους τομείς της ζωής μας.

Ας δούμε λοιπόν μία από αυτές τις τεχνολογίες, το Blockchain και το πώς αυτή αναμένεται να αλλάξει πολλά από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

BLOCKCHAIN: Η Τεχνολογία των Συνδεδεμένων Blocks που Ήρθε για να Μείνει
BLOCKCHAIN: Η Τεχνολογία των Συνδεδεμένων Blocks που Ήρθε για να Μείνει

Τι είναι το Blockchain

Και ερχόμαστε στην τεχνολογία Blockchain. Tην “αλυσίδα με τους κύβους”, σε απόλυτη μετάφραση, μία συναρπαστική τεχνολογία που ήρθε τα τελευταία χρόνια και έφερε επανάσταση, κυρίως σε τομείς που η ασφάλεια ήταν απαραίτητη προϋπόθεση.

Η τεχνολογία Blockchain είναι μια αλυσίδα από ψηφιακούς κύβους που περιέχουν δεδομένα. Είναι τόσο απλό να δώσουμε ένα γρήγορο ορισμό, όμως έχουμε τόσα πολλά να πούμε για να την περιγράψουμε σωστά, να αναλύσουμε τη λειτουργία της και να αναδείξουμε τη σημαντικότητά της.

Κάθε κύβος (block) της ψηφιακής αυτής αλυσίδας συνδέεται άρρηκτα με τον προηγούμενο, αλλά και με τον επόμενο, με τη μέθοδο της κρυπτογραφίας. Ουσιαστικά, δουλειά της είναι να διανείμει ασφαλείς συναλλαγές σε μια κοινότητα κόμβων και με τη χρήση κρυπτογραφικών τεχνικών να εγγυηθεί το αδιάβλητο των συναλλαγών αυτών.

Μία γενική περιγραφή της τεχνολογίας Blockchain θα την προσδιόριζε ως μία ακολουθία από blocks, η οποία σχηματίζει έναν κατάλογο καταγραφής (ledger) οντοτήτων. Η καταγραφή των οντοτήτων στα blocks και η τοποθέτηση των blocks στην αλυσίδα γίνεται με τρόπο τέτοιο που η οποιαδήποτε μεταβολή σε ένα και μόνο χαρακτηριστικό από τις καταγεγραμμένες οντότητες να είναι απολύτως ανιχνεύσιμη.

Κάθε block έχει δημιουργηθεί με τόσο πολύπλοκους αλγορίθμους που είναι αδύνατον να αναλυθούν, ενώ συνδέεται με έναν τρόπο με το προηγούμενο block όπως και με το επόμενο στη σειρά, όπου μία έστω αλλαγή σε ένα από αυτά είναι ικανή να προκαλέσει ασυμβατότητες σε όλο το Blockchain.

Η πολυπλοκότητα με την οποία έχει κατασκευαστεί η τεχνολογία Blockchain και το πόσο ισχυρή είναι απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή, την καθιστούν ιδανική απέναντι στους κινδύνους σε θέματα κυρίως ασφάλειας του διαδικτύου. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι σε αυτή την περίπτωση απουσιάζει μία αρχή ικανή να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη σε κρίσιμες διαδικασίες όπως είναι οι οικονομικές συναλλαγές.

Η Ιστορία του Blockchain

Το 1982 ο κρυπτογράφος David Chaum στη διατριβή του “Computer Systems Established, Maintained, and Trusted by Mutually Suspicious Groups” πρότεινε για πρώτη φορά ένα πρωτόκολλο που μοιάζει με Blockchain.

Αργότερα, το 1991, εργασία σε μια κρυπτογραφικά ασφαλή αλυσίδα blocks περιγράφηκε από τους Stuart Haber και W. Scott Stornetta οι οποίοι ήθελαν να εφαρμόσουν ένα σύστημα που οι χρονικές σημάνσεις εγγράφων δε θα μπορούσαν να παραβιαστούν. Ωστόσο, το πρώτο αποκεντρωμένο Blockchain δημιουργήθηκε από ένα άτομο (ή ομάδα ανθρώπων) γνωστό ως Satoshi Nakamoto το 2008. Βέβαια, μυστήριο αποτελεί ακόμα και σήμερα ποιος ή ποια ομάδα κρύβεται πίσω από αυτό το όνομα.

Η Blockchain δεν είναι άλλο από μία ψηφιακή βάση όπου ανήκει σε ένα σύστημα και στη βάση αυτή καταγράφονται συναλλαγές.

Η πρόσβαση στο σύστημα σαφώς ελέγχεται από άλλους συμβαλλομένους. Κάθε block της αλυσίδας ενσωματώνει κάποιες συναλλαγές, ενώ νέες εγγραφές προστίθενται κάθε φορά που πραγματοποιείται και μια νέα συναλλαγή. Το κάθε block μπορεί να δεχτεί έναν συγκεκριμένο αριθμό δοσοληψιών και όταν ο αριθμός αυτός συμπληρωθεί, το block παύει να είναι ενεργό και τοποθετείται στη σειρά του στην αλυσίδα, αφού συνδεθεί με έναν μοναδικό τρόπο με το προηγούμενο block.

Το Blockchain είναι μία βάση δεδομένων, της οποίας η διαχείριση και η εξασφάλιση δεν είναι αρμοδιότητα μίας συγκεκριμένης αρχής, αλλά κατανέμεται σε όλους όσους συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της.

Distributed Ledger Technology (DLT)

Η τεχνολογία Blockchain βασίζεται στην Distributed Ledger Technology (DLT) (Τεχνολογία Κατανεμημένου Λογιστικού Καταλόγου) που ουσιαστικά αποθηκεύει σε δίκτυο υπολογιστών, και όχι σε μία κεντρική τοποθεσία, μια βάση δεδομένων.

Οι χρήστες, τα μέλη δηλαδή του δικτύου αυτού, ανάλογα με την εξουσιοδότηση που έχουν, αποκτούν πρόσβαση στις συναλλαγές και τις πληροφορίες, ενώ παράλληλα μπορούν να προσθέτουν δεδομένα.

Ο σύνθετοι μαθηματικοί αλγόριθμοι προστατεύουν την ακολουθία και διασφαλίζουν την ακεραιότητα και τη μέγιστη ασφάλεια των δεδομένων.

Το Blockchain είναι η ολοκληρωμένη καταγραφή όλων των συναλλαγών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων.

Τα χαρακτηριστικά των τεχνολογιών που βασίζονται στην DLT είναι:

 • Εκτέλεση αυτοματοποιημένων και προγραμματισμένων εργασιών
 • Ισχυρή κρυπτογράφηση
 • Διαφάνεια στις συναλλαγές αφού οι οντότητες που συμμετέχουν κρατούν ένα αντίγραφο του καταγραφέα
 • Αξιοπιστία στις συναλλαγές εφόσον προστατεύονται από ενδεχόμενες κακόβουλες προσπάθειες αλλοίωσης
 • Διασφάλιση της ιδιωτικότητας, αλλά και της ανωνυμίας στους συμμετέχοντες, καθώς δεν είναι απαραίτητο οι συναλλασσόμενοι να εμφανίζουν την πραγματική τους ταυτότητα
 • Ακρίβεια στην ώρα εκτέλεσης κάθε συναλλαγής

Δομή Blockchain

Πώς Λειτουργεί το Blockchain

Η Δομή του Blockchain

Πρόκειται για μία λίστα συναλλαγών που δεν αποθηκεύονται σε έναν κεντρικό server αλλά αναπαράγεται σε πολλούς υπολογιστές.

Στο Blockchain, οι συναλλαγές καταχωρούνται και επικυρώνονται από ένα σύνολο κόμβων και στη συνέχεια καταγράφονται σε ένα block. To σύστημα Blockchain ουσιαστικά περιέχει μια βάση δεδομένων και ένα λογισμικό που προσθέτει νέες εγγραφές, οι οποίες επικυρώνονται, συμφωνούν με τους κανόνες και αναπαράγονται στους υπολογιστές του συστήματος – δικτύου, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι χρήστες έχουν τα ίδια δεδομένα στις βάσεις τους.

Κάθε block έχει δύο βασικά τμήματα:

 • ένα header
 • τα δεδομένων των συναλλαγών

Κάθε block περιέχει διάφορες συναλλαγές και έναν κρυπτογραφημένο κατακερματισμό του προηγούμενου block, το οποίο συνδέει δύο blocks και σχηματίζει μέρος της αλυσίδας. Κάθε block χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό hash που παράγεται από τη χρήση της συνάρτησης κατακερματισμού SHA256. Η τιμή hash εμφανίζεται στο header του block. Η ακολουθία της σύνδεσης των block με το προηγούμενο block δημιουργεί το Blockchain που οδηγεί στο αρχικό block.

Το header του block είναι το κύριο κομμάτι του block και έχει σταθερό μέγεθος 80 bytes, ενώ το μέγεθος του πεδίου συναλλαγών δεν είναι σταθερό.

Η εγκυρότητα του block επιβεβαιώνεται εφόσον:

 • έχει τη σωστή μορφή
 • το hashprevblock αναφέρεται σε έγκυρο block
 • το timestamp του είναι μεγαλύτερο από το timestamp του προηγούμενου block και μικρότερο από το timestamp του επόμενου
 • οι συναλλαγές είναι έγκυρες
 • είναι σωστό το proof of work

Συνοψίζοντας, η δομή της τεχνολογίας του Blockchain περιλαμβάνει τα εξής:

 • Κόμβους (χρήστες ή υπολογιστές σε διάταξη Blockchain)
 • Συναλλαγές
 • Blocks (συλλογή δομών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία συναλλαγών και διανέμονται σε όλους τους κόμβους)
 • Αλυσίδα (μια συλλογή blocks που έχει μια καθορισμένη σειρά)
 • Miners (κόμβοι στο δίκτυο οι οποίοι συλλέγουν τις συναλλαγές, επαληθεύουν την εγκυρότητά τους και τις οργανώνουν σε blocks)
 • Συναίνεση (μια συλλογή εντολών και κανόνων που τηρούνται από όλους τους χρήστες για την τήρηση της ασφάλειας).

Δύο από τους κυριότερους αλγόριθμους συναίνεσης είναι ο Proof of Work και ο Proof of Stake – περισσότερα για αυτό στην ενότητα που ακολουθεί.

Έγκριση Προσθήκης Block

Η τεχνολογία του Blockchain δεν απαιτεί τη διαχείριση και τον έλεγχό της από μία αξιόπιστη κεντρική αρχή. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές που περιλαμβάνονται στην αλυσίδα δεν εποπτεύονται και δεν επικαιροποιούνται από κάποια ανεξάρτητη αρχή που να είναι αποδεχτή από όλους τους συναλλασσόμενους.

Αρκεί μια συμφωνία μεταξύ όλων των χρηστών προτού συμπεριληφθεί ένα block, στην αλυσίδα. Οι χρήστες, δηλαδή, του δικτύου πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα σύνολο κανόνων που έχουν ήδη αποφασιστεί και οι οποίοι θα ρυθμίζουν ποιο block μπορεί να προστεθεί στην αλυσίδα. Για να μπορέσει να υφίσταται ένα δίκτυο Blockchain, χρειάζεται η συναίνεση όλων των χρηστών όταν πρόκειται για δημόσιο Blockchain ή των χρηστών με ειδικά δικαιώματα όταν πρόκειται για ιδιωτικό Blockchain.

Η συμφωνία επιτυγχάνεται με έναν αλγόριθμο ο οποίος ρυθμίζει τη δημιουργία ενός block με απόλυτο και δίκαιο τρόπο και με κύριο χαρακτηριστικό να είναι ισχυρό και ανίκητο σε κακόβουλες επιθέσεις. Πρόκειται στην ουσία, για έναν ισχυρό μηχανισμό συναίνεσης με κρυπτογράφηση βάσει ενός μαθηματικού γρίφου που κωδικοποιεί πληροφορίες για λόγους ασφάλειας.

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται στο στάδιο αυτό της δημιουργίας του Blockchain είναι πολλοί. Οι πιο συνηθισμένοι μηχανισμοί συναίνεσης (consensus mechanisms) είναι οι Proof of Work (PoW) και Proof of Stake (PoS).

 • Proof of Work σημαίνει απόδειξη εργασίας και στα δίκτυα που βασίζονται στον αλγόριθμο PoW, οι χρήστες ανταγωνίζονται μεταξύ τους αναζητώντας λύση σε δύσκολα μαθηματικά προβλήματα τα οποία στη συνέχεια επαληθεύουν. Μόλις, λοιπόν, ένας από τους χρήστες λύσει την εξίσωση, σχηματίζει ένα νέο block και προτείνει την προσθήκη του στο δίκτυο, ενώ οι οι υπόλοιποι την επαληθεύουν και μεγαλώνουν το Blockchain. Ο χρήστης που λύνει την εξίσωση λαμβάνει σχετική ανταμοιβή.
 • Proof of Stake ή απόδειξη συμμετοχής. O αλγόριθμος που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο. Με το Proof of Stake, την επικύρωση την κάνει αυτός που έχει το οικονομικό μερίδιο με τη μεγαλύτερη αξία και η ανταμοιβή είναι ανάλογη με την αξία αυτή και όχι ανάλογη με την εργασία.

Ασυνέπεια στο Blockchain

Όσο μεγαλύτερo είναι το Blockchain τόσο πιο έγκυρες είναι οι συναλλαγές.

Στο χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός block και την ένταξή του στην αλυσίδα είναι πιθανή η παράλληλη δημιουργία και άλλου block και η τοποθέτησή του στην ίδια αλυσίδα. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλαπλοί miners λειτουργούν ταυτόχρονα.

Έτσι σε μία πιθανή χρονική καθυστέρηση της τοποθέτησης ενός νέου block, μπορεί να δημιουργηθεί ένα άλλο block. Σε μια τέτοια περίπτωση θα είχαμε δύο αλυσίδες στο δίκτυο, ταυτόχρονα. Γεγονός καταστροφικό για την τεχνολογία του Blockchain και φυσικά για την αξιοπιστία του.

Ποια θα ήταν η έγκυρη αλυσίδα, ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται συνεχίζοντας οι κόμβοι να προσθέτουν νέα blocks; Η μεγαλύτερη αλυσίδα είναι η πιο έγκυρη, ενώ οι υπόλοιπες μικρότερες αλυσίδες θα απορριφθούν. Ουσιαστικά, μία μεγάλη αλυσίδα φανερώνει ότι περισσότεροι miners την εμπιστεύονται, οπότε αυτομάτως είναι και πιο αξιόπιστη.

Τύποι Blockchain

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι Blockchain και αυτοί καθορίζονται:

 • από το αν είναι κατανεμημένο ή όχι
 • από το ποιοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτό και
 • ποιοι θα επιβεβαιώνουν και θα καταγράφουν τις συναλλαγές δεδομένων στο block

Η τεχνολογία Βlockchain, λοιπόν, ανάλογα του ποιοι έχουν πρόσβαση, επαληθεύουν και επικυρώνουν τις συναλλαγές διακρίνονται σε δημόσια Blockchain, ιδιωτικά Blockchain και κοινοπραξίες.

Σε ένα δημόσιο Blockchain συμμετέχει οποιοσδήποτε μπορεί να αναπτύσσει την αλυσίδα. Σε ένα ιδιωτικό Blockchain η εγκυρότητα ελέγχεται από έναν μόνο, ενώ μία κοινοπραξία αλυσίδων χρησιμοποιείται κι ελέγχεται μαζί με άλλους οργανισμούς. Ειδικότερα το δημόσιο blockchain υπερτερεί σε σχέση με τα άλλα, αφού προστατεύεται από τους χρήστες, από ενέργειες των developers οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένους κανόνες, ενώ οι αλυσίδες αυτές είναι ανοιχτές για χρήση από διαφορετικούς παράγοντες.

Δημόσια Blockchains

Προσβάσιμα και επαληθεύσιμα από όλους τους κόμβους στο δίκτυο. Συγκεκριμένα, οι miners μπορούν να πραγματοποιήσουν την κίνησή τους όπως οι ίδιοι επιθυμούν, χωρίς να χρειάζεται την άδεια κάποιας κεντρικής αρχής. Μπορούν να επαληθεύσουν συναλλαγές, να διατηρήσουν ένα τοπικό αντίγραφο του Blockchain και να δημοσιεύσουν ένα νέο block στο Blockchain.

Ένα τέτοιο Blockchain χρησιμοποιείται ευρέως σε ανώνυμες συναλλαγές. Βασικά μειονέκτημα είναι οι χαμηλές ταχύτητες εκτέλεσης των συναλλαγών, αφού η επικύρωσή τους απαιτεί επεξεργασίες υψηλής πολυπλοκότητας για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του block που δημιουργείται και τοποθετείται στην αλυσίδα. Επιπλέον, εφόσον είναι δημόσιο οποιοσδήποτε μπορεί να δει όλες τις συναλλαγές του δικτύου, ενώ με δική του πρωτοβουλία μπορεί να προχωρήσει και στην έκδοση block!

Η ελεύθερη πρόσβαση ελλοχεύει και κινδύνους παρέμβασης στις ήδη πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ώστε συγκεκριμένοι χρήστες να επωφεληθούν. Φυσικά, για την αποτροπή τέτοιων φαινομένων έχουν δημιουργηθεί τα κατάλληλα πρωτόκολλα συναίνεσης, τα οποία μεταξύ των χρηστών δημιουργούν κανόνες για τη λειτουργεία του δικτύου. Ένα σημαντικό παράδειγμα εφαρμογής δημοσίου Blockchain είναι το κρυπτονόμισμα Bitcoin.

Bitcoin

Ιδιωτικά Blockchains

Πρόκειται για δίκτυα που λειτουργούν με άδεια από κάποια κεντρική αρχή, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν οι χρήστες και συνήθως συντηρούνται από έναν οργανισμό.

Στο “κλειστού τύπου” αυτό δίκτυο τα δικαιώματα πρόσβασης και η επαλήθευση των συναλλαγών παραχωρούνται μέσω ενός κεντρικού ελεγκτή και μόνο οι εξουσιοδοτημένοι miners μπορούν να έχουν πρόσβαση στις συναλλαγές του Blockchain και να συμμετάσχουν στην εργασία για τη δημοσίευση νέων blocks.

Φυσικά, εφαρμόζονται πρωτόκολλα συναίνεσης, τα οποία, όμως, απαιτούν πολύ λιγότερη υπολογιστική ισχύ για την εκτέλεσή τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου τύπου Blockchain είναι η διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς τα οποία πρέπει να διασφαλίζονται, ώστε να μην είναι διαθέσιμα σε τρίτους.

Και εδώ οι κίνδυνοι για κακόβουλες ενέργειες είναι υπαρκτοί, ωστόσο υπάρχει μια σχετική εμπιστοσύνη μεταξύ χρηστών, αφού πρόκειται για δίκτυο με καταγεγραμμένους όλους τους χρήστες, οπότε ο εντοπισμός και η ανάκληση δικαιωμάτων είναι διαδικασία εύκολη και γρήγορη.

Blockchains Κοινοπραξίας

Μοιάζει αρκετά με το ιδιωτικό Blockchain, αφού και τα δύο υποστηρίζουν δίκτυα αδειοδοτημένων κόμβων. Η διαφορά είναι ότι στην κοινοπραξία Blockchain, υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που μοιράζονται το δικαίωμα πρόσβασης και επικύρωσης των συναλλαγών.

Πλεονεκτήματα του Blockchain

 • Μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κεντρική εποπτεία και διαχείριση.
 • Προσφέρει εξαιρετική διαφάνεια στις συναλλαγές.
 • Η χρήση κρυπτογράφησης το κάνει απόλυτα ασφαλές για την αποθήκευση δεδομένων.
 • Πραγματοποίηση συναλλαγών με τη μέγιστη ταχύτητα και σιγουριά.
 • Αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικότερο.
 • Περιέχει όλη την πληροφορία μιας συναλλαγής, από τη δημιουργία της μέχρι και την τελευταία κίνηση.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία, αφού η αλυσίδα φιλοξενείται σε διαφορετικούς κόμβος που συνδέονται στο δίκτυο από διαφορετικές τοποθεσίες.
 • Διατήρηση των δεδομένων σε μεγάλο βάθος χρόνου λόγο της προηγμένης τεχνολογίας.

Μειονεκτήματα του Blockchain

 • Έχει μια πολυπλοκότητα και δύσκολα άνθρωποι που δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με την τεχνολογία μπορούν να το κατανοήσουν.
 • Το μέγεθος! Καθώς προστίθενται καθημερινά νέες συναλλαγές, το Blockchain αυξάνεται και γίνεται όλο και μεγαλύτερο.
 • Οι πληροφορίες πρέπει να είναι απόλυτα σωστές, αφού εφόσον καταχωρηθούν στο block η μεταβολή τους είναι αδύνατη.
 • Η έλλειψη νομοθεσίας γύρω από το Blockchain αποτελεί πρόβλημα για την καθιέρωση τόσο του Blockchain όσο και των crypro currencies / assets.

Η Τεχνολογία Blockchain Συνοπτικά

 • To Blockchain μοιάζει με ένα ψηφιακό ημερολόγιο με πληροφορίες που αφορούν ψηφιακές δοσοληψίες.
 • Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται, δημιουργείται αντίστοιχα ένας κώδικας κατακερματισμού (hash) που είναι το αποτέλεσμα που παράγει η συνάρτηση κατακερματισμού μετά την επεξεργασία των εισερχόμενων δεδομένων.
 • Ο κώδικας αυτός αποτελείται από αριθμούς και γράμματα, εξαρτάται όχι μόνο από τη συναλλαγή αλλά και από το hash της προηγούμενης συναλλαγής και η αποκρυπτογράφησή του είναι σχεδόν αδύνατη.
 • Ακόμα και μια ελάχιστη παρέμβαση σε μια συναλλαγή θα μεταβάλει εντελώς το hash.
 • Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συναλλαγές αρκεί να ελέγxεται το hash!
 • Για να προστεθεί μία συναλλαγή στο block θα πρέπει να έχει επικυρωθεί από μία κοινότητα κόμβων.
 • Οι κόμβοι μπορεί να είναι χρήστες ή υπολογιστές σε διάταξη Blockchain όπου κάθε χρήστης ή υπολογιστής έχει και ένα διαφορετικό αντίγραφο του ψηφιακού ημερολογίου, δηλαδή της αλυσίδας.
 • Επιπλέον, κάθε συναλλαγή προσδιορίζεται οπωσδήποτε και από την ακριβή ημερομηνία & ώρα που εκτελέστηκε.
 • Το Blockchain είναι αποτελεσματικό, καθώς είναι κατακερματισμένο σε πολλούς κόμβους και ο κάθε ένας έχει ένα αντίγραφό του.

Εφαρμογές του Blockchain

Το Blockchain είναι μια από τις πιο συναρπαστικές τάσεις της τεχνολογίας σήμερα, με ένα από τα πιο δυνατά της σημεία να είναι ότι μπορεί να δίνει λύσεις σε προβλήματα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.

Παρόλο που πολλοί άνθρωποι το γνωρίζουν ως την τεχνολογία πάνω στην οποία βασίστηκε το Bitcoin και τα κρυπτονομίσματα γενικότερα, ωστόσο, οι χρήσεις του είναι πολύ ευρύτερες, περιλαμβάνοντας τα ψηφιακά έξυπνα συμβόλαια και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το Blockchain μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ασφάλειας και της ακεραιότητας σε οποιοδήποτε σύστημα που περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά μέρη που μοιράζονται την πρόσβαση σε μια κοινή βάση δεδομένων.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι το 2022, οι δαπάνες για λύσεις Blockchain από τις επιχειρήσεις προβλέπεται να φτάσουν τα 11,7 δισεκατομμύρια δολάρια με την τεχνολογία να επηρεάζει όλο και περισσότερους τομείς της ζωής.

Η τεχνολογία Blockchain χρησιμοποιείται, πλέον, από εταιρίες για να αποκλείσουν τους μεσάζοντες και να δημιουργήσουν έναν ασφαλή, αποκεντρωμένο τρόπο για τους παρόχους υπηρεσιών, ώστε οι πελάτες να συνδέονται άμεσα μαζί τους και να συναλλάσσονται με ασφάλεια και ταχύτητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μεγάλη τουριστική εταιρεία TUI Group, που χρησιμοποίησε ένα ιδιωτικό Blockchain για τα συμβόλαιά της ώστε να αντικαταστήσει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Παράλληλα η εταιρία επιθυμεί να δημιουργήσει στο μέλλον ένα δημόσιο Blockchain όπου οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι πελάτες θα μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα ξενοδοχεία (πηγή).

Η πληροφορία για την προέλευση και την πορεία κάθε προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα γίνεται όλο και πιο σημαντικό θέμα, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας του προϊόντος. Η εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία Blockchain για να εντοπίσει τα προϊόντα και όλη τους τη διαδρομή από την παραγωγή μέχρι τον πελάτη. Παράδειγμα η Walmart που χρησιμοποιεί την τεχνολογία blockchain για να παρακολουθεί την ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσει τυχόν επικίνδυνες παρτίδες πολύ πιο εύκολα και να τις αποσύρει.

Η αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης απ’ ότι φαίνεται θα συνεχίσει να μας απασχολεί και το 2022. Η τεχνολογία Blockchain μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην παρακολούθηση και στη διανομή των εμβολίων. Το Blockchain μπορεί να εξασφαλίσει την αυθεντικότητα των αποστολών εμβολίων και γενικότερα τη διανομή τους. Επιπλέον, μπορεί να διασφαλίσει την ακεραιότητα σε κάθε σημείο της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως για παράδειγμα στον τρόπο αποθήκευσης που πρέπει να γίνεται με συνέπεια, σε συγκεκριμένες συνθήκες και σε ορισμένες θερμοκρασίες. Η IBM δημιούργησε ένα σύστημα που επιτρέπει τον συντονισμό πολλών διαφορετικών φορέων και υγειονομικών αρχών που εμπλέκονται στη διανομή εμβολίων, χρησιμοποιώντας Blockchain για να ενοποιήσει την καταγραφή των ποσοστών εμβολιασμού και της αποτελεσματικότητας στα διάφορα εργαλεία και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται (πηγή).

Γενικότερα, οι εφαρμογές της τεχνολογίας Blockchain εκτείνονται πολύ πέρα ​​από τα κρυπτονομίσματα και η τεχνολογία του είναι πιθανό, με τον καιρό, να επηρεάσει όλο και περισσότερους κλάδους.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Εμφάνιση όλων